Nordborg Sø:

Nordborg slotSø info 2006.jpg (39090 bytes)Nordborg Sø er en langstrakt sø i en tunneldal, med stejle skrænter, der forsætter ned under overfladen.
Søens areal er 56,5 ha, gennemsnitsvanddybden er 6,1m, og dens maximale dybde er 8,4m. Søen ejes af Idrætsfonden for Nordals, som er stiftet af fabrikant Mads Clausen den 3. juli 1958 og har til formål at støtte sports- og idrætsaktiviteter på Nordals, herunder drive idrætshal, svømmehal samt udendørs idrætsanlæg.

 

Ordensreglement for Nordborg Sø:

§ 1 

Færdsel på de offentlige anlagte stier må kun ske til fods eller på cykel. Knallerter og øvrige motorkøretøjer må ikke benyttes.

§ 2 Hunde skal føres i snor eller være under kommando.
§ 3 Det er ikke tilladt at medtage skydevåben, herunder luftbøsse, bue og pil
§ 4 Dyrelivet på og omkring søen må ikke forulempes.
§ 5 Siv– og rørbevoksninger må ikke befærdes eller beskadiges – plukning af blomster og grene eller indsamling af planter må ikke ske uden forudgående tilladelse
§ 6 På arealer, der grænser ned til søen, må landgang og ophold kun finde sted efter tilladelse fra vedkommende lodsejer.
§ 7 Sejlads med motorkraft (benzin) er ikke tilladt. Sejlads med elmotor er tilladt. Både, må ikke efterlades på eller ved søen uden skriftlig tilladelse fra Idrætsfonden for Nordals.
§ 8 Jagt på søen er ikke tilladt - eventuelle bestandsreguleringer kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Idrætsfonden for Nordals.
§ 9 Ingen må fiske på søen uden at have løst fiskekort eller være i besiddelse af anden gyldig hjemmel. Fiskeri med ruser, garn og lign. er ikke tilladt.
§ 10 Hver person må max. fiske med 3 stænger - hver påmonteret en krog. Redskaberne må ikke forlades, og gældende fredningsbestemmelser og antal stænger skal overholdes. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning. 
Fiskekort bliver inddraget.
§ 11 Forfodring skal ske med omtanke, der anbefales ikke at bruge mere end 300 gr. For at undgå smittefare er agnfiskeri kun tilladt med agnfisk fanget i Nordborg Sø (undtaget er frosne saltvandsfisk)

På forlangende skal gyldigt fiskekort forevises.
Al henkastning af affald i og ved søen er strengt forbudt.
Opsyn og tilsyn i henhold til overnævnte kan udøves af det af Idrætsfonden for Nordals godkendte personale

Nordborg Sø har en god bestand af fredfisk (bl.a. store brasen) og er desuden berygtet for dens bestand af store sandarter/karper

Foreningen har altid en eller flere både til rådighed, liggende ved foreningens hytte (Slotsmosevej). Foreningens båd(e) må kun benyttes af foreningens medlemmer.

Medlemmer over 18 år kan få en nøgle til hytten ved søen formedels 30 kr. hos kassereren. Juniorer kan henvende sig til et bestyrelsesmedlem, og skal hver gang aflevere en skriftlig tilladelse fra forældre eller værge (forsikringsansvar).

Ekkoloddet til bådene kan afhentes hos kassereren/formanden. Redningsveste er påbudt ved brug af foreningens både og der bør maks. være 3 personer pr. båd.

Parkering:

Al parkering i forbindelse med fiskeri i området skal finde sted under hensyntagen til de færdselsberettigede.

Dagkort kan købes hos Nordals Idrætscenter & Kvickly.

Fredningstider og mindste mål.

Art

mål, mindste –max

fredningsperiode

Max antal
Sandart 50 cm 1. maj - 31. maj 1 stk.

Karper

genudsættes

totalfredet

ingen

Gedde*

60 cm – 80 cm

1. april -30. april

1 stk.

Ål

45 cm

ingen

frit

Aborre

 ingen

ingen

frit

* Gedder under 60 cm og over 80 cm skal genudsættes.
NB: De til enhver tid gældende fredningsbestemmelser og mindstemål ifølge fiskeriministeriet skal overholdes

Klik på den halvdel af billedet du vil se i stort format (nyt vindue)

 

Se evt.: "Nordborg Sø 2002 - rapport fra Sønderjyllands Amt". Dokumentet er i pdf-format og fylder 492KByte.